El naturisme es basa en el retorn a allò que consideren que és més natural. Inclou la pràctica de la nuesa en determinats llocs públics, així com un estil de vida saludable.